asteartea, abendua 20, 2016

osteguna, abendua 15, 2016

JOLAS KOOPERETIBOAK.

Lehiazko jolasak
Jolas kooperatiboak
Batzuentzat baino ez dira dibertigarriak.
Guztientzat dira dibertigarriak. 
Gehienek porrot egin dutela sentitzen dute.
Guztiek irabazten dutela sentitzen dute. 
Pertsona batzuk kanpoan uzten dituzte, trebeak ez direlako.
Taldeak nahastuta daude, elkarrekin jolasten dira eta elkarrekiko onarpen-maila handia da.
Mesfidatiak eta egoistak izaten ikasten dute edo, beste batzuetan, kikilduta sentitzen dira.
Partekatzen eta gainerakoengan konfiantza jartzen ikasten dute.
Pertsonak ez dira solidarioak eta gainerakoei gauza "txarrak" gertatzen zaizkienean dira zoriontsuak.
Pertsonek batasun-zentzua daukate, eta arrakasta partekatzen dute.
Kategorien arabera banatzean, pertsonen arteko oztopoak sortzen dira, eta pertsonen arteko aldeak bazterketa-eragileak dira.
Pertsonak talde heterogeneoetan nahastuta daude, elkarrekin jolasten dira eta elkarrekiko onarpen-maila handia sortzen dute.
Galtzaileak jokotik irteten dira, eta behatzaile bihurtzen dira.
Inork ez du jokoa uzten bertan sortutako inguruabarren ondorioz. Talde osoak jarduerari ematen dio hasiera eta amaiera.
Pertsonek eurenganako konfiantza galtzen dute, besteek gaitzesten dituztenean edo galdu egiten dutenean.
Pertsonek euren buruarenganako konfiantza garatzen dute, guztiak ondo onartuak dira-eta.
Porrota nekez onartzen denez, pertsona batzuek etsi egiten dute zailtasunen aurrean.
Zailtasunetan aurrera egiteko trebetasuna beste taldekide batzuen laguntzaren bitartez sendotzen da.
Fabio Otuzi Brotto (1999)

Juegos competitivos 
Juegos cooperativos
Son divertidos sólo para algunos/as.
Son divertidos para todos y todas.
La mayoría experimenta un sentimiento de derrota.
Todos/as tienen un sentimiento de victoria.
Algunas personas son excluidas por falta de habilidad.
Hay una mezcla de grupos que juegan juntos creando un alto nivel de aceptación mutua.
Se aprende a ser desconfiado, egoísta o, en algunos casos, la persona se siente amedrentada por los demás.
Se aprende a compartir y a confiar en los y las demás.
Las personas no se solidarizan y son felices cuando algo "malo" le sucede a los demás.
Las personas aprenden a tener un sentido de unidad y a compartir el éxito.
Conllevan una división por categorías, creando barreras entre las personas y justificando las diferencias inter-personales como una forma de exclusión.
Hay una mezcla de personas en grupos heterogéneos que juegan juntos creando un elevado nivel de aceptación mutua.
Las personas perdedoras salen del juego y simplemente se convierten es observadoras.
Nadie abandona el juego obligado/a por las circunstancias del mismo. El grupo entero inicia y da por finalizada la actividad.
Las personas pierden la confianza en sí mismas cuando son rechazadas o cuando pierden.
Desarrollan la autoconfianza porque todas las personas son bien aceptadas.
La poca tolerancia a la derrota desarrolla en algunas personas un sentimiento de abandono frente a las dificultades.
La habilidad de perseverar ante las dificultades se fortalece por el apoyo de otros miembros del grupo.
Fabio Otuzi Brotto (1999)
ASTEAN ZEHAR JOLAS KOOPERATIBOAK LANDU DITUGU; KANPOTIK ETORRITAKO IRAKASLE BATEKIN NEREA, HAIN ZUZEN ERE.
PRIMERAN PASATU DUGU!!!